Nowa usługa – Opróżnianie osadników przydomowych oczyszczalni ścieków

W pierwszej połowie października br. planujemy rozpoczęcie świadczenia usługi opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obecnie oczekujemy na wydanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń.

Naszym Klientom zaproponujemy zryczałtowaną stawkę 648 zł netto za opróżnienie osadnika o objętości do 3 m³. Każdy 1 m³ powyżej tej objętości, będzie kosztował dodatkowo 248 zł netto.

Zachęcamy Państwa do zawierania z nami umów na świadczenie tej usługi. Szczegóły znajdują się tutaj