Sprzedaż samochodu Scania

Zawiadamiamy o wszczęciu postępowania sprzedaży samochodu Scania w trybie licytacji.

Licytacja odbędzie się w formie ustnej 24 marca 2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Św. Antoniego 1 w Górze Kalwarii.

Chęć udziału w licytacji należy zgłosić do 21  marca 2023 r. w formie pisemnej, ustnej lub mailowej.

Sprzęt zostanie udostępniony do wglądu w dniach 15.03.2023- 24.03.2023. Dodatkowe informacje na temat obiektu licytacji pod numerem telefonu 728 580 928
Cena wywoławcza netto 32 000 zł netto.

 

 

 

 

Każdy Uczestnik licytacji zobowiązany jest do zapoznania się z Wyciągiem z Regulaminu R-W-01 Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego w drodze licytacji potwierdzonego złożonym Oświadczeniem.

Zapraszamy do udziału w licytacji.