Z końcem roku upływa termin legalizacji części podliczników

Przypominamy!

Z końcem roku upływa termin legalizacji części liczników wody zużytej bezpowrotnie (tzw. podliczników). Poniżej dowiesz się:

-kiedy i dlaczego licznik wody zużytej bezpowrotnie traci cechy legalizacji,

-co zrobić, kiedy termin legalizacji podlicznika upłynął lub zbliża się do końca.


Pamiętaj!

Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń finansowych, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Dotyczy to zarówno wodomierzy głównych, jak i podliczników, których wskazania służą do odpowiedniego obniżenia naliczonej przez Spółkę opłaty za odbiór ścieków o koszt wody zużytej bezpowrotnie (np. do podlewania).


Konieczność legalizacji urządzeń pomiarowych wynika z art. 8a Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2166). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759), okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat.

Jeżeli wodomierz odliczający (podlicznik) nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej, jego wskazania nie mogą być podstawą do pomniejszenia wysokości faktury o ilość ścieków niewprowadzonych do sieci kanalizacyjnej, tj. o równowartość wody zużytej bezpowrotnie.

Tym samym Spółka przypomina, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie plomb lub uszkodzenie wodomierza odliczającego jest podstawą do zaprzestania rozliczania przez ZGK wody zużytej bezpowrotnie.

Podliczniki powinny być wymieniane lub przekazywane do ponownej legalizacji m.in.:

  • jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż do końca ostatniego roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej;
  • po każdej naprawie wodomierza;
  • po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

Mój podlicznik utracił cechy legalizacji – co zrobić?

Możesz wymienić wodomierz odliczający (tzw. podlicznik) we własnym zakresie. Wówczas zgłaszasz w Spółce konieczność jego zaplombowania (koszt: 51,66 zł brutto dla miasta lub 61,50 zł brutto dla terenu gminy).

Alternatywnie, możesz zlecić wymianę podlicznika nam (koszt: 270,60 zł brutto). Wówczas nie ponosisz dodatkowych kosztów plombowania urządzenia. Masz też gwarancję, że Twoja instalacja nie będzie musiała ulegać przeróbkom.

Dla wygody Klientów udostępniamy formularz, w którym wystarczy zaznaczyć, którą z dwóch możliwości wybierasz. Klik dla infografiki