Aktualności

Sprzedaż samochodu Scania

Zawiadamiamy o wszczęciu postępowania sprzedaży samochodu Scania w trybie licytacji. Licytacja odbędzie się w formie ustnej 24 marca 2023 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Św. Antoniego 1 w Górze Kalwarii. Chęć udziału w licytacji należy zgłosić do 21  marca 2023 r. w formie pisemnej, ustnej lub mailowej. Sprzęt zostanie udostępniony do […]

Czytaj dalej

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 15 marca zmienia się Taryfy dla ciepła. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: https://zgkgk.pl/usluga/uslugi-cieplownicze/uslugi-cieplownicze-taryfy/

Czytaj dalej

W związku ze złożeniem w dniu 21 listopada br. przez ZGK pisemnym oświadczeniem generalnemu wykonawcy modernizacji OŚ Moczydłów, o odstąpieniu od umowy winy wykonawcy, wezwania do przeprowadzenia robót zabezpieczających i przekazania placu budowy zamawiającemu oraz stanowiskiem wyrażonym 22 listopada br. przez generalnego wykonawcę, iż będzie kontynuował prace w ramach umowy, teren oczyszczalni będzie dostępny wyłącznie […]

Czytaj dalej

Program Edukacji Ekologicznej

Dzisiaj zainaugurowaliśmy program Edukacji Ekologicznej ZGK w Górze Kalwarii skierowany do dzieci ze szkół i przedszkoli w gminie Góra Kalwaria. Na pierwszych zajęciach gościliśmy w zespole szkolno-przedszkolnym w Cendrowicach. Dzieci ze starszaków i 1 klasy miały okazję dowiedzieć się jak woda trafia do naszych kranów, dlaczego tak ważne jest jej oszczędzanie oraz o roli wody […]

Czytaj dalej

Zmiana taryfy dla ciepła

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 22 października zmienia się część IV taryfy dla ciepła. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: https://zgkgk.pl/usluga/uslugi-cieplownicze/uslugi-cieplownicze-taryfy/  

Czytaj dalej

Konsultacje rynkowe- działalność ciepłownicza

Konsultacje rynkowe- działalność ciepłownicza Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z sondowaniem zainteresowania nabyciem lub długoterminową dzierżawą zorganizowanej części przedsiębiorstwa,  którego przedmiotem jest „Przedsiębiorstwo prowadzące działalność ciepłowniczą na terenie Gminy Góra Kalwaria”     Ogłoszenie zał. 1 – Regulamin zał. 2 – Formularz zgłoszeniowy

Czytaj dalej

Toaleta to nie śmietnik

Toaleta to nie śmietnik

Czytaj dalej

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2022 obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków . Zapraszamy do zapoznania się z nowymi stawkami: https://zgkgk.pl/usluga/uslugi-wodociagowo-kanalizacyjne/uslugi-wodociagowo-kanalizacyjne-taryfy-i-cenniki/

Czytaj dalej

Aktualne promocje

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami

Czytaj dalej

Obniżka podatku na sprzedaż energii cieplnej

Czytaj dalej