Panorama

Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Siedziba: ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 72 73 546
www: http://zgkgk.pl/
e-mail: zgk@post.pl

KRS: 0000255111
kapitał zakładowy: 83 404 200,00 PLN
NIP: 1231079746
REGON: 140522187

Biuro jest czynne od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.


Rachunek bankowy: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii 82 8003 0003 2001 0009 5354 0001

Punkt kasowy mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria (Ratusz): rynek im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego 1 i jest czynny w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:15-16:00, wtorek – czwartek: 8:15-15:00, piątek: 8:15-14:00.


W celu zgłoszenia awarii prosimy o kontakt z centralą alarmową pod numerem:

tel. 22 727 31 48

w zakresie awarii wodociągowych na klawiaturze telefonu prosimy wybrać 1,
w zakresie awarii kanalizacyjnych na klawiaturze telefonu prosimy wybrać 2,
w zakresie awarii ciepłowniczych na klawiaturze telefonu prosimy wybrać 3.


Telefony kontaktowe:
22 727 35 46 –sekretariat ogólny
22 727 21 53 – Wydział Wodociągów
22 727 31 37 – Wydział Oczyszczania

Wydział Sprzedaży (podawanie stanów liczników, faktury, płatności)
Kierownik – Urszula Wroniewicz, tel. wewn. 1

Wydział Wodociągów
Kierownik – Maciej Żuchowski, tel. 606 939 856

Wydział Kanalizacji
obowiązki Kierownika pełni Dominika Nawrocka, tel. 660 572 954

Wydział Ciepłownictwa
Kierownik – Grzegorz Krasuski, tel. 607689844

Wydział Oczyszczania (odbiór nieczystości stałych i płynnych)
Kierownik – Andrzej Koczyk, tel. wewn. 4

Biuro Inwestycji (wydawanie warunków technicznych)
Kierownik – Marek Ciszewski, tel. wewn. 2