Inspektor/Specjalista w Wydziale Kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora/Specjalisty w Wydziale Kanalizacji


Opis stanowiska pracy:
Kandydat zatrudniony na w/w stanowisku będzie uczestnikiem Zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, w skład którego wchodzą specjaliści i pracownicy wykonawczy różnych szczebli.

Do głównych zadań Zespołu należy:
– szczegółowa inwentaryzacja składników majątkowych sieci kanalizacyjnej,
– opracowanie harmonogramu rutynowych czynności eksploatacyjnych na sieci,
– systematyczne czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych wg przyjętego harmonogramu,
– monitorowanie wyznaczonych odcinków sieci,
– ujawnianie miejsc i rodzaju nieprawidłowości oraz nadawanie im dalszego biegu,
– podejmowanie działań zmierzających do obniżenia wolumenu ścieków niezafakturowanych.

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku:
– będzie uczestniczyć w opracowaniu planów i harmonogramów, mających na celu realizację zadań powołanego Zespołu,
– nabędzie fachową wiedzę merytoryczną oraz umiejętności w zakresie „dobrych praktyk”,
– poprowadzi dokumentację podejmowanych przez Zespół działań, w tym opracowań, sprawozdań, ekspertyz i opinii,
– postępy prac Zespołu nanosić będzie na mapy i prowadzone rejestry,|
– będzie współuczestniczyć w przedstawianiu wyników prac Zespołu w strukturach organizacji.


Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
– nowoczesny dwuskładnikowy system wynagradzania, w którym wyniki pracy wiążą się z atrakcyjnymi nagrodami,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
– stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój,
– bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.


Od Kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego technicznego o profilu ochrony lub inżynierii środowiska, lub studenta ostatnich lat studiów o takim profilu,
– znajomości pakietu MS Office,
– samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
– komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności,
– prawa jazdy kat. B.


CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Inspektor/Specjalista w Wydziale Kanalizacji”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.