Inspektor w Wydziale Sprzedaży

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii
poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora w Wydziale Sprzedaży

Opis stanowiska pracy:
• realizacja czynności związanych z fakturowaniem oraz wystawianiem not księgowych, na podstawie analizy dokumentów źródłowych,
• sporządzanie wniosków, raportów i zestawień statystycznych z zakresu realizowanych usług,
• prowadzenie działań z zakresu miękkiej windykacji,
• kontakt telefoniczny i pisemny z klientami,
• komunikacja z innymi wydziałami i instytucjami dotycząca realizacji zadań.
• weryfikacja dokumentów niezbędnych do zawarcia umów na sprzedaż usług.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
• pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Od Kandydatów oczekujemy:
• znajomości pakietu MS Office, w tym w szczególności w zakresie obsługi korespondencji seryjnej,
• samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
• komunikatywności, odporności na stres i kultury osobistej,
• zdolności do szybkiego uczenia się w zakresie obsługi systemu klasy Business Intelligence,
• sumienności, odpowiedzialności i dokładności w wykonywanych zadaniach.

CV proszę przesyłać na adres j.jedrzejewska@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Inspektora w Wydziale Sprzedaży”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.