Kierownik Wydziału Kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Wydziału Kanalizacji

 

 • Opis stanowiska pracy:
 • • opracowywanie technologii oczyszczania ścieków, wytycznych optymalizacji, analiza trendów oraz prowadzenie kontroli stosowanych procesów technologicznych,
 • • kontrola gospodarki ściekowej u przedsiębiorców oraz analiza wyników,
 • • współpraca z ośrodkami naukowo-technicznymi oraz innymi instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się procesami technologii ścieków,
 • • prowadzenie dokumentacji, tworzenie opinii, opracowań, sprawozdań, ekspertyz i korespondencji w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej,
 • • uzyskiwanie i prolongowanie wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z działalnością wydziału,
 • • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzenia badań, utrzymania właściwej technologii ścieków oraz modyfikowania procedur postępowania,
 • • inicjowanie testów dotyczących procesów technologii ścieków oraz nadzorowanie ich realizacji w skali laboratoryjnej, modelowej i technicznej,
 • • sporządzanie planów opłat za korzystanie ze środowiska, a także naliczanie tych opłat na podstawie danych przekazywanych przez właściwe jednostki i komórki organizacyjne oraz sporządzanie na tej podstawie sprawozdawczości dla odbiorców zewnętrznych,
 • • koordynowanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją w Spółce obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 • • prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego w zakresie remontów, obiektów, urządzeń i instalacji, budowy oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy,
 • • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym uzgadnianie i koordynacja prowadzonych na sieci prac ze służbami miejskimi, organami i instytucjami,
 • • rozpatrywanie reklamacji oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących odprowadzania ścieków.

 

 • Oferujemy:
 • • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • • pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
 • • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

 • Od Kandydatów oczekujemy:
 • • wykształcenia wyższego technicznego,
 • • znajomości pakietu MS Office,
 • • samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
 • • komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności,
 • • prawa jazdy kat. B.

 

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Kierownika w Wydziale Kanalizacji”.

 • Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 • Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.