Dostawa energii elektrycznej

2021-09-16

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczy Dostawy energii elektrycznej dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”. Ofertę należy złożyć do dnia 04.10.2021 r. do godz. 12:00, na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zawiera zapytanie ofertowe oraz jego załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy, Pełnomocnictwo, Oświadczenie

Klauzula RODO


Aktualizacja 28.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.09.2021 r.

Poniżej zaktualizowany wzór umowy
Zał. nr 3, 4, 5 do zapytania – Wzór umowy, Pełnomocnictwo, Oświadczenie


Aktualizacja 29.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.09.2021 r.

 


Aktualizacja 05.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 07.10.2021 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania