Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji (I kwartał 2022r.) – ogłoszenie z dnia 22.10.2021 r.

2021-10-22

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie uruchomione w wyniku unieważnienia postępowania ZGK/ZP/01-1/2021 z dnia 5 października 2021 r.

 

dotyczy:Kompleksowej dostawy gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera :

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji


Aktualizacja 27.10.2021

Pytania i odpowiedzi


Aktualizacja 29.10.2021

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 05.11.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania