Regulaminy udzielania zamówień – Pliki do pobrania

2021-06-09

Regulaminy udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii:

  • o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro


  • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych


  • wartości przekraczającej 30.000 Euro i nieprzekraczającej 418.000 Euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 Euro dla robót budowlanych

Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości przekraczającej 30.000 Euro i nieprzekraczającej 418.000 Euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 Euro dla robót budowlanych