Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ZGK/ZO/22/2023

2023-11-15

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy ZGK/ZO/22/2023

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie i w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Termin składania ofert: 17.11.2023 r.

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2.1 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

zał.2.2 – Oświadczenie -1

zał.2.3 – Oświadczenie – 2-grupa kapitałowa

Zał.2.4 – Oświadczenie o wpisaniu na liste kwalifikowanych pracownikow ochrony

Zał.2.5 – Wykaz osob

zał.2.6 – Wykaz Usług

zał.2.7 – KLAUZULA INFORMACYJNA -RODO

Zał.3 – Projektowane postanowienia umowy

 


Aktualizacja z 01-09-2023

Odpowiedzi na pytania


Aktualizacja z 05-09-2023

Sesja otwarcia ofert


Aktualizacja z 11-09-2023

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania