Panorama

Odbiór odpadów stałych

Oferujemy usługi odbioru nieczystości stałych: regularnie – na podstawie podpisanej umowy, albo jednorazowo – na podstawie wystawionego zlecenia.

Jeżeli chcesz nawiązać współpracę ze Spółką, zapraszamy do kontaktu telefonicznego  pod numerem  22 727 31 37.


Harmonogram i cennik

 


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2020 r.