Panorama

Regulaminy i harmonogramy


Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XII-89-2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Góra Kalwaria

Uchwała Nr IX-52-2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 lutego 2019 r.


Stawki opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 11. 01.2019 dot. Wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.