Panorama

Taryfy i cenniki

Poniżej znajduje się wykaz usług, które Spółka oferuje swoim klientom oraz taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Aby skorzystać z usług należy zadzwonić pod numer 22 727 21 53 w przypadku usług wodociągowych lub 22 727 23 19 53 w przypadku usług kanalizacyjnych podać adres, telefon kontaktowy i e-mail oraz umówić się wykonanie usługi. Służby ZGK przyjadą wykonać zlecenie. Fakturę za usługę wraz z poleceniem zapłaty wyślemy pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Taryfa na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków