Specjalista w Wydziale Wodociągów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Wodociągów


Zakres zadań:

 • • nadzór nad produkcją wody, tj. ujęciem oraz uzdatnianiem wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegania pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć wody na terenie działania Spółki,
 • • kontrola wyników jakości wody i ilości produkowanej wody z uwzględnieniem prawidłowości procesów technologicznych ujmowanej i rozprowadzanej wody, nadzór nad obsługą i konserwacją stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy,
 • • współpraca ze służbami miejskimi, instytucjami sprawującymi nadzór i kontrolę nad obiektami i urządzeniami służącymi do poboru i uzdatniania wód podziemnych,
 • • zgłaszanie informacji o awariach i wszelkich nieprawidłowościach pracy urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody,
 • • przeprowadzanie przeglądów budynków SUW i wyposażenia technologicznego,
 • • planowanie prac remontowo- modernizacyjnych na SUW oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 • • planowanie rozbudowy sieci wodociągowych w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• nowoczesny dwuskładnikowy system wynagradzania, w którym wyniki pracy wiążą się z atrakcyjnymi nagrodami,
• pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
• bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • • wykształcenia wyższego technicznego o profilu ochrony lub inżynierii środowiska,
 • • znajomości pakietu MS Office,
 • • samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
 • • komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności,
 • • prawa jazdy kat. B.

CV proszę przesyłać na adres rekrutacja@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Wydziale Wodociągów”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.