Panorama

Organy

Prezes Zarządu
Roman  Bugaj

Rada Nadzorcza Spółki
Paweł Wojciechowski
Grzegorz Wasilewski
Michał Rosa

Zgromadzenie Wspólników
w imieniu Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Arkadiusza Strzyżewskiego