Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji – ogłoszenie z dnia 08.11.2021 r.

2021-11-08

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie uruchomione w wyniku unieważnienia postępowania ZGK/ZP/01-2/2021 z dnia 22 października 2021 r.

 

dotyczy:Kompleksowej dostawy gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera:

 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

 


Aktualizacja z 22.11.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania