Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Górze Kalwarii

2021-11-18

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczy Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Górze Kalwarii” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2021 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zawiera zapytanie ofertowe oraz jego załączniki:

zał.1 – Formularz ofertowy,

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,

zał.3 – Projektowane postanowienia umowy,

zał.4 – Wykaz usług,

zał.5 – Wykaz osób,

zał.6 – Oświadczenie grupa kapitałowa,

zał.7 – Klauzula informacyjna-RODO,

Zał.8 – Oświadczenie Wykonawcy.

 


Aktualizacja 03.12.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert