Świadczenie outsourcingu usług księgowo-finansowych ”

2021-06-23

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczy Świadczenia outsourcingu usług księgowo-finansowych ” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2021 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera zapytanie ofertowe  oraz jego załączniki 

zał.1 – Formularz ofertowy,

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,

zał.3 – Istotne postanowienia umowy,

 zał.4 – Wykaz usług,

zał.5 – Oświadczenie Wykonawcy ,

zał.6 – Klauzula informacyjna-RODO,

Zał.7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.


Aktualizowane dnia 1 lipca 2021 r.

Pytania i odpowiedzi cz.1


Aktualizowane dnia 2 lipca 2021 r.

Pytania i odpowiedzi cz.2


Aktualizowane dnia 8 lipca 2021 r.

Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert


Aktualizowane dnia 20 lipca 2021 r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania