Usługa wykonywania poborów i analiz próbek ścieków, wody, wody pitnej, osadów ściekowych, gleb, odpadów

2023-11-21

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego ZGK/ZO/23/2023

„Usługa wykonywania poborów i analiz próbek ścieków, wody, wody pitnej, osadów ściekowych, gleb, odpadów”

 

Ofertę należy złożyć do dnia 6.12.2023 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zawiera Zapytanie Ofertowe oraz jego załączniki:

Zapytanie Ofertowe

zał.1 – Formularz Ofertowy

zał.1.2 – załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO

zał.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

zał.3 – Wykaz usług

zał.4 – Projektowane zapisy umowy


Aktualizacja 07.12.2023

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 08.12.2023

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania