Zakup samochodu specjalistycznego „WUKO”

2021-08-06

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczyDostawy samochodu specjalistycznego  ssąco-płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii”. Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2021 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera zapytanie ofertowe oraz jego załączniki

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Istotne postanowienia umowy

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.5 – Oświadczenie Wykonawcy


Aktualizacja 25 sierpnia 2021 r.

 

Odpowiedzi na pytania cz. 1


Aktualizacja 30 sierpnia 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert