Zakup i wdrożenie systemu informacji geograficznej

2021-08-02

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczy Zakupu i wdrożenia systemu informacji geograficznej  GIS ” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii. Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2021 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera zapytanie ofertowe oraz jego załączniki

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.1.1- Formularz  cenowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Istotne postanowienia umowy

zał.4 – Wykaz usług

zał.5 – Oświadczenie Wykonawcy

zał.6 – Klauzula  Informacyjna -RODO

Zał.7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów


Aktualizacja z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi  na pytania z 05.08.2021 r.

Odpowiedzi na pytania z 06.08.2021 r.


Aktualizacja z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania z 10.08.2021 r


Aktualizacja z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 06.09.2021 r

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania