Panorama

Usługi laboratoryjne

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków – Moczydłów 86, monitoruje jakości wody produkowanej przez Spółkę oraz prowadzi nadzór nad skutecznością oczyszczania dostarczanych do Spółki ścieków. Zespół doświadczonych analityków chemicznych i mikrobiologicznych, codziennie prowadzi szereg szczegółowych analiz parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków, wykorzystuje do tego celu metody badawcze oparte na normach europejskich i międzynarodowych (obowiązujących również w Polsce), jak również nowoczesną aparaturę analityczną. Laboratorium poprzez wyniki swoich analiz dostarcza obiektywnych dowodów, że jakość produkowanej przez ZGK Sp. z o.o. i dostarczanej konsumentom wody do spożycia spełnia wymagania przepisów prawnych. Wyniki badań w odniesieniu do ścieków i osadów potwierdzają, że ścieki oczyszczane w Miejskiej Oczyszczalni – „Moczydłów”, są odprowadzane do środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i nie stanowią dla niego zagrożenia.

Laboratorium dba w najwyższych standardach analitycznych o zapewnianie bezpieczeństwa konsumentom wody pitnej i jakości środowiska naturalnego, do którego odprowadzane są oczyszczone ścieki.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – Certyfikat nr AB1342.

 


Dane Kontaktowe :

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22 727 23 20, e-mail: laboratorium@zgkgk.pl

Kierownik Laboratorium : Anna Boleszczuk, e-mail: a.boleszczuk@zgkgk.pl
Laboranci : Kamila Paczesna oraz Anna Olbrychska.

ZAKRES AKREDYTACJI  LABORATORIUM BADAWCZEGO


Informacje dla Klienta:

Formularz zlecenia badania

Instrukcja poboru prób dla klienta

 

Przegląd zlecenia

Uzgodnienia z klientem do zlecenia

Ankieta


Cennik usług laboratoryjnych:

Cennik usług obowiązujący od 01.02.2022 r.